l e d e n a d m i n i s t r a t i e

De ledenadministratie van ZVV Lotus wordt verzorgd door de secretaris van de vereniging. Het is van belang dat we over de juiste gegevens van onze leden beschikken. We kunnen je dan zo goed mogelijk informeren over zaken binnen de vereniging. Maar ook de KNVB moet de beschikking hebben over de juiste contactgegevens.

Wijzigen je gegevens?
Wijzigt er iets in je persoonlijke gegevens? Bijvoorbeeld je huisadres, telefoonnummer, e-mail of bankrekeningnummer? Geef het op tijd aan ons door! Wijzigingen kun je doorgeven via het e-mailadres van de vereniging: info@zvvlotus.nl.