c l u b r e g l e m e n t

ZVV Lotus heeft een aantal richtlijnen opgesteld en opgenomen in een reglement waaraan ieder lid zich dient te houden. Deze regels zijn noodzakelijk voor een goed georganiseerde vereniging.

 1. Ieder die een functie uitoefent voor de vereniging behoort lid te zijn van de KNVB en de vereniging.
 2. Vanwege de hygiëne doucht iedereen zich na de wedstrijd en adviseren we het dragen van badslippers.
 3. Elke speler is verplicht om de officiële spullen van ZVV Lotus tijdens officiële wedstrijden te dragen, mits anders wordt beslist door de wedstrijdcoördinator.
 4. Tijdens de wedstrijden zijn we één team en houden we eenheid van tenue. Dat wil ook zeggen: shirt in de broek!
 5. Alleen (geblesseerde) spelers, coach en coördinator van het eigen team verblijven in de kleedkamer of zitten tijdens wedstrijden op de reservebank.
 6. Sport en roken gaan niet samen. Daarom wordt er in de kleedkamer en in de zaal niet gerookt.
 7. Iedereen draagt de vereniging op ordelijke en nette wijze naar buiten. Sportief gedrag (Fair Play) wordt van alle spelers verwacht, zowel in als buiten het veld.
 8. Gelijke behandeling voor alle teams en alle spelers van de vereniging. Voor alle teams wordt hetzelfde georganiseerd en geregeld. Indien een coach of leider iets wil doen met zijn team, dan dient dit altijd eerst te worden overlegd met de coördinator.
 9. Zaken betreffende de wedstrijden alleen via de coördinator. Afspraken met andere personen binnen de vereniging worden zonder meer direct teruggedraaid.
 10. Bij het overtreden van regels worden straffen uitgesproken door de coördinator in overleg met het bestuur.
 11. Een coach/aanvoerder mag een lid geen schorsing opleggen. Indien hij dit noodzakelijk acht, dan dient hij contact op te nemen met de coördinator of het bestuur.
 12. Een coördinator mag een lid voor één wedstrijd een schorsing opleggen. Hij dient direct het bestuur hiervan op de hoogte te stellen. Het bestuur neemt een definitieve beslissing in het aantal wedstrijden.
 13. Alleen het bestuur als orgaan kan een lid een schorsing opleggen hoger dan één wedstrijd.
 14. Opgelopen boetes worden altijd verhaald op de betreffende speler of het betreffende team.
 15. Contact met het KNVB bondsbureau loopt altijd via het bestuur.
 16. Een lid kan geen aanspraak maken op terugbetaling van contributiegelden om wat voor reden dan ook. In uitzonderingsgevallen beslist het bestuur
 17. Deelname aan toernooien of activiteiten onder de naam ZVV Lotus zonder medeweten en toestemming van de coördinator is niet toegestaan.
 18. ZVV Lotus is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen en/of andere zaken.